“Bayeux-tapet” i Gislinge kirke

Kunstneren Madalina Paunescu fremviser sit Bayeux-maleri i kirkerummet den 2. februar kl. 16-17
Maleriet er inspireret af det oprindelige Bayeux-tapet og blev malet på Orø`s havn i juli 2013, i forbindelse med det 4. årige projekt “Da Denmark blev til- fra vikingekonger til valdemarer”.
Billedernes tema er: ”Rejser og pilgrimsfærd”. Dette leder tankerne hen på livet som en rejse eller en vandring, hvilket let kan ses i maleriernes skabelse.
Bayeux- billedet bliver udstillet i kirkens midtergang, hvor man vil kunne gå og betragte de mange fine billeder, ligesom der også bliver lejlighed til fra kunstneren at høre mere om baggrunden for valget af motiverne og om hvordan billederne blev til. 
Glæd jer til denne oplevelse!

Simona Madalina Paunescu er født i Bukarest, hvor hun har studeret på Kunsthøjskole og uddannet sig videre som konservator i monumentalkunst på Det Nationale Kunstakademi.
 I løbet af sin universitetstid har hun arbejdet med restaurering af muralmaleri, kalkmaleri, arkitektur overflader og maleri på træ og lærred.
 I Danmark har Madalina boet i 9 år, hvor hun har arbejdet og samtidig deltaget i forskelige kultur- og kunstaktiviteter. Hun bor i Gislinge og arbejder for tiden frivilligt med små og unge i Holbæk, Svinninge og København, men ønsker sig at finde sin plads i kunstverdenen her i landet.

Academic session on:
The Holy Emperors Constantine and his mother Helen in history and spirituality

The session starts with the exhibition of icons on glass, painted by Simona Mădălina Păunescu, with the theme: The Romanian folk iconography

The Holy Emperors Constantine and Helen
icon painted on glass by Simona Madalina Paunescu
The exhibition is held in the parish hall gallery of the Romanian Orthodox Parish from Copenhagen, Kollegievej 1, 2920 Charlottenlund, 23 October 2013, 16.00 o’clock

Contributors:
† Macarie Drăgoi, Romanian Bishop of Northern Europe
• Viorel Matei Ardeleanu, Ambassador of Romania in Denmark
• Simona Mădălina Păunescu, Icon Painter and Visual Artist
• Jon Gissel (University of Copenhagen), PhD Researcher on Byzantine History
• Thomas Arentzen (University of Lund, Sweden), PhD candidate on Church History

Bayeux Tapestry in Gislinge church

   
   The original Bayeux Tapestry is a 70 meters long embroidered wall hanging, which shows the history of England's conquest of the Norman king William the Conqueror who defeated Harold Godwinson in the Battle of Hastings in 1066However, it is not this wallpaper that is displayed in Gislinge church!

    In July race "cruise" event, part of a 4 years project: "When Denmark became- from the Viking kings to Valdemars" focusing on the Viking and Medieval. "Voyage", Denmark's first and largest fleet of reconstructed Viking and medieval ships docked in 5 ports Roskilde, Orø, Roervig, Kalundborg and Korsor. It was to 12 days with Viking life at ports including, inter alia, concerts, role playing, dining experiences, debate, "speaker's corner", "poetry-slam", games, interactive exhibits and more, where the voyage staged and invited the public into the common history that makes Zealand and Denmark unique.

    In each port, there was a focus on a specific theme related to the specificity history. For example, there were at Orø focus on "Travel and Pilgrimage". One of the interactive exhibits were, inter alia, that all ports were painted on a total of 70 meters long Bayeux "wallpaper" on wooden boards, which should display a picture story, which dealt with the airport theme. On Orø was the artist Madalina Simona Păunescu from Romania who was the leader of this project.

     Madalina has previously visited Gislinge church (in November last year, where she exhibited her icons painted on glass), and now we get back the opportunity to hear her tell in autumn months when the wallpaper will be exhibited in the church aisle, where you could go and look at the many fine pictures, and which proved the opportunity to hear more about the rationale for the choice of subjects and on how the images were to.
   We all from Gislinge look forward to this experience!

Bayeux -tapetet i Gislinge kirke

 Det oprindelige Bayeux-tapet er et 70 meter langt, broderet vægtæppe, som viser historien om Englands erobring af normanner kongen Vilhelm Erobreren, som vandt over Harold Godwinson i Slaget ved Hastings i 1066. Det er dog ikke dette tapet, der fremvises i Gislinge kirke!
I juli måned løb ”Togtet” af stablen, en del af et 4.årigt projekt:  ”Da Danmark blev til – fra vikingekonger til valdemarer” med fokus på vikingetid og middelalder i regi af Kulturregion Midt- og Vestsjælland. ”Togtet”, Danmarks første og største flåde af rekonstruerede vikinge- og middelalderskibe, lagde til i havnene Roskilde, Orø, Rørvig, Kalundborg og Korsør. Det blev til 12 dage med vikingeliv på havnene inkluderende bl.a. koncerter, rollespil, madoplevelser, debat, ”speakers corner”, ”poetry-slam”, lege, interaktive udstillinger og meget mere, hvor Togtet iscenesatte og inviterede borgerne ind i den fælles historie, der gør Sjælland og Danmark unik.
I hver havn var der fokus på et specifikt tema, som knyttede sig til stedets særlige historie. Eksempelvis var der på Orø fokus på ”Rejser og pilgrimsfærd”. En af de interaktive udstillinger var bl.a., at der i alle havne blev malet på et i alt 70 meter langt Bayeux-”tapet” (man brugte træplader!), som skulle vise en billedhistorie, der omhandlede den pågældende havns tema. På Orø var det kunstneren Madalina Paunescu, Gislinge, der var leder af dette projekt.

Madalina har før gæstet Gislinge kirke (i november sidste år, hvor hun udstillede sine ikoner malet på glas), og nu får vi igen lejlighed til at høre hende fortælle. Endnu vides ikke, hvornår vi kan få de ti meter ”tapet”, der blev malet på Orø, her til Gislinge, - men vi håber, det bliver i en af efterårsmånederne. (Nærmere derom i dagspressen og på vores hjemmeside www.hagested-gislinge.dk )

Tapetet bliver udstillet i kirkens midtergang, hvor man vil kunne gå og betragte de mange fine billeder, ligesom der altså bliver lejlighed til at høre mere om baggrunden for valget af motiverne og om hvordan billederne blev til…

Glæd jer til denne oplevelse!
Welcome to my World
Welcome to my World
                       
Kkunstner Madalina Paunescu 
inviterer dig til workshop på Orø

30. juni - 6. juli 2013 professionele kunstnere Madalina arbejder og fremviser hendes kunst på Orø i Marliese`s Gårdcafe

Jeg maler ikoner på glas i ældgammel teknik, dvs jeg følger så godt som muligt de gamle metoder og teknikker og maler efter originale ikoner fra det 19 århundrede i Transsylvanien, originale ikoner som findes i klostrekirker i Transsylvanien eller som er udstillet i Det Rumænske Bondemuseum i Bukarest og Glasikon museum i Sibiel, som har en vindunderlig samling af glasikoner.

Nogle af ikonerne jeg malede efter, var udstillet på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig i 1998 i en udveksling af ikoner fra Rumænien med bibelske billeder af kunstneren Bodil Kaalund fra Danmark.
Jesus Vintræet
De rumænske ikoner på glas udtrykker det rumænske landbysamfunds mentalitet og følsomhed. Disse ikoner genspejler bonde-ikonmalernes tanke, deres viden og overtro, deres ideer om den ” usynlige verden”. Det transsylvanske ikon på glas er skabt for bønderne og af dem selv.  Maleren brugte folkets sprog, dets symboler og kunstneriske koder, og oversatte den ortodokse tros sprog til det sprog, som taltes af almindelige mennesker, der forventede at ikonen skulle trøste og beskytte dem. Det er defor de emner ikon-maleren valgte, især handler om de helgener, som beskyttede de almindelige menneskers arbejde og daglige liv: navnehelgerne og dem der beskyttede liv og ejendom, hjem og helbred, husstand og køer, de helgener som bragte held og lykke, og overflod og regn når den var mest velkommen. Bønderne vendte sig til disse guddommelige autoriteter med deres håb og forventede deres beskyttelse. Således er Profeten Elias i sin ildvogn, som kører hen over skyerne for at sende den velsignede regn, Skt. Nikolaj bringer held og tager sig af medgift til de piger der skal giftes,  Jomfru Maria med det blide og kærlige ansigt er symbol på kærlighed og tilgivelse og er den frugtbare sommers beskytter, Jesu fødsel blev givet som gave til brylluppet, som symbol på frugtbarhed, så den unge familie ville få mange og sunde børn.